0,00 €
Ostoskori Päivitä

Ei tuotteita

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste:

 

Rekisterinpitäjä

Eläinpalvelu Pusseli (Y-tunnus 2720607-6)

Lehdokkitie 4 B 32

01300 Vantaa

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Eläinpalvelu Pusseli

Jutta Tuokko

jutta@pusseli.fi

 

Rekisterin nimi

Pusseli asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten käsittely ja arkistointi, asiakassuhteen hoito, yhteydenpito asiakkaisiin. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa, eikä tietoja luovuteta eteenpäin.

 

Rekisterin tietosisältö

Etu- ja sukunimi

Osoite

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Tilaus- ja laskutustiedot

Kieli

 

Myös muut asiakkaan antamat tiedot, kuten uutiskirjeen tilaus.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilö on rekisteröitynyt Pusselin asiakkaaksi, tilannut Pusselin uutiskirjeen, tilannut Pusselin verkkokaupasta tavaraa tai antanut muuta kautta yhteystietonsa Pusselille.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisteröityneen henkilötiedot voidaan hävittää käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Pusselin asiakasrekisteriin pääsy vaatii salasanan käyttöä. Oikeus rekisteriin pääsyyn on vain Pusselin omalla henkilökunnalla. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteröitynyt asiakas voi itse halutessaan muokata omia tietojaan, esim. päivittää yhteystietonsa ajantasalle.